Ngành đào tạo
HÓA HỌC

Chương trình Cử nhân Hóa học (4 năm) sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức đại cương cơ bản để đáp ứng một nhà nghiên cứu Hóa học. Đồng thời, sinh viên sẽ được thực tập thực tế tại các cơ quan có khả năng tuyển dụng sinh viên Cử nhân Hóa học để trau dồi kỹ năng thực hành và làm quen môi trường làm việc thực tế.

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

Chương trình Công nghệ Kỹ thuật hóa học (4,5 năm) sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức đại cương cơ bản đáp ứng về đào tạo kỹ sư. Đặc biệt, các học phần thực tập công nhân và làm đồ án thực tập sẽ tạo điều kiện để sinh viên được tiếp xúc các nhà máy với các công nghệ sản xuất thực tế để nâng cao khả năng thực tiễn. Khi tốt nghiệp sinh viên sẽ được cấp bằng KỸ SƯ.