Giới thiệu

Lãnh đạo Khoa

GS.TS. Đinh Quang Khiếu
Trưởng khoa
TS. Lê Lâm Sơn
Phó trưởng khoa, Tổ phó khối chuyên

Giảng viên

TS. Lê Trung Hiếu
Trưởng bộ môn Hữu Cơ - Vô Cơ
TS. Nguyễn Đức Vũ Quyên
Trợ lý cố vấn học tập - Trợ lý sau đại học
TS. Trần Thanh Minh
Chủ tịch công đoàn BP, Ủy viên BCH Công đoàn trườn
PGS.TS. Hoàng Thái Long
PGS.TS. Nguyễn Hải Phong
Trưởng bộ môn Phân tích
TS. Nguyễn Đăng Giáng Châu
Trưởng PTN
TS. Trần Thị Ái Mỹ
Trợ lý tổ chức và nghiên cứu khoa học
PGS.TS. Trần Thúc Bình
Trưởng PTN
PGS.TS. Nguyễn Văn Hợp
PGS.TS. Nguyễn Thị Ái Nhung
Trưởng bộ môn Hóa lý
TS. Lê Thị Hòa
Trợ lý công tác sinh viên- Đảm bảo chất lượng
GS.TS. Trần Thái Hòa
TS. Trần Xuân Mậu
ThS. Hồ Văn Minh Hải

Nghiên cứu viên

ThS. Hồ Xuân Anh Vũ
Phó bí thư LCĐ Hóa học
TS. Nguyễn Thị Thanh Hải
Trưởng PTN, Tổ trưởng Công đoàn, Ủy viên công đoàn
CN. Bùi Thị Hoàng Diễm
Trưởng PTN, Tổ trưởng Công đoàn, Tổ trưởng nữ công

Chuyên viên

CN. Nguyễn Thị Trâm Anh
Văn thư, Trợ lý giáo vụ