Hóa học

Mã ngành 7440112
Chỉ tiêu 30
Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
  • Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
  • Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
  • Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
  • Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)
  • Xét tuyển Học bạ.
Tổng quan

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có nhiệm vụ đào tạo cử nhân Hóa học (4 năm) và kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật hóa học (4,5 năm, tuyển sinh khóa đầu từ năm học 2019-2020).

Để tốt nghiệp cử nhân hóa học, sinh viên ngành Hóa học cần tích lũy đủ 120 tín chỉ cho toàn khóa học theo chương trình khung đã được phê duyệt.

Hiện nay, ngoài kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành, sinh viên năm thứ 4 của Khoa có thể lựa chọn theo học các chuyên ngành: Hóa Vô cơ, Hóa Hữu cơ, Hóa Phân tích, Hóa lý, Hóa Kỹ thuật, Hóa môi trường; các khối kiến thức chuyên ngành này sẽ được cập nhật và bổ sung hàng năm để đáp ứng nhu cầu của nhu cầu tuyển dụng thực tế cũng như các định hướng nghiên cứu mới trên thế giới để sinh viên có thể tiếp tục nghiên cứu hoặc học tập ở các bậc học cao hơn trong và ngoài nước. Kết hợp các kiến thức được đào tạo tại Khoa với việc thực tập thực tế ở các cơ quan, công ty, xí nghiệp liên quan đến chuyên ngành và quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp, cử nhân được đào tạo từ Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ có đầy đủ kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành, đảm bảo tiếp cận tốt với các lĩnh vực nghiên cứu, kỹ thuật và công nghệ hóa học hiện đại.

Bên cạnh 2 ngành đào tạo hệ đại học là Hóa học và Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Khoa Hóa học đã và đang đào tạo hệ sau đại học gồm 01 mã ngành Thạc sỹ Hóa học, 03 mã ngành Tiến sỹ:  Hóa Phân tích, Hóa lý & Hóa lý thuyết, Hóa Hữu cơ.

Cử nhân Hóa học có thể theo học tiếp bậc sau đại học để đạt được học vị thạc sĩ, tiến sĩ hóa học ngay tại Khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Nhu cầu thị trường

Môi trường làm việc của ngành Hóa học rất đa dạng với nhu cầu nhân lực rất lớn. Hiện nay, hầu như mọi tổ chức, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp đều cần người có chuyên môn về Hóa học.

Các đơn vị tuyển dụng sinh viên ngành Hóa học bao gồm các cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu, trường học; các nhà máy, cơ sở sản xuất, xí nghiệp có liên quan đến lĩnh vực hóa học như: các viện, trung tâm nghiên cứu, kiểm nghiệm hóa học, y học, dược phẩm, môi trường, sinh học, dầu khí, nông lâm...; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; sở Khoa học & Công nghệ, sở Tài nguyên & Môi trường, sở Công thương...; các nhà máy sản xuất hóa chất, cao su, vật liệu xây dựng, thực phẩm, thức ăn gia súc, dược phẩm, mỹ phẩm, phân bón, dệt nhuộm, khai thác chế biến khoáng sản, dầu khí, xử lý nước & nước thải...

Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, từ 2015 đến 2020, riêng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có 4 ngành kinh tế chủ lực cần nhiều lao động, trong đó ngành hóa chất - hóa dược - mỹ phẩm: cần 10.800 người/năm, ngành chế biến thực phẩm: cần 10.800 người/năm. Theo thống kê này, hằng năm các cơ sở đào tạo khu vực phía Nam chỉ mới cung cấp được cho xã hội khoảng 2.000 lao động có trình độ đại học trong lĩnh vực Hóa học.

Kết quả thống kê từ 2016 đến nay, sau khi tốt nghiệp chỉ 6 tháng, trên 90% sinh viên tốt nghiệp của Khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã có được việc làm thích hợp.

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

  • Chuyên viên nghiên cứu, tư vấn tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ quan quản lý liên quan đến hóa học, hóa học môi trường...;
  • Chuyên viên quản lý, kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các công ty, nhà máy sản xuất liên quan đến lĩnh vực hóa học (sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, bảo vệ và kiểm soát chất lượng môi trường...);
  • Giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp.