• Tiềm lực khoa học kỹ thuật của Khoa Hóa học?
  03 - 06 -2022

  Tiềm lực khoa học kỹ thuật của khoa Hóa bao gồm nhân lực và cơ sở vật chất:

  - Về nhân lực: khoa Hóa học có đội ngũ cán bộ, giảng viên tâm huyết, trình độ cao, bao gồm: 2 Giáo sư, 6 Phó Giáo sư, 9 Tiến Sĩ, 4 Thạc sĩ, và 2 Cử nhân, cùng với các nhóm Nghiên Cứu Mạnh cấp Đại học Huế và cấp Trường. Cán bộ, giảng viên của Khoa đã thực hiện thành công hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp nhà nước, cùng nhiều dự án hợp tác quốc tế.

  - Về cơ sở vật chất: Khoa Hóa học hiện có 5 phòng thí nghiệm cơ sở, 4 phòng thí nghiệm chuyên sâu, cùng các trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 • Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học đang triển khai tại Khoa Hóa học?
  03 - 06 -2022

  Các lĩnh vực nghiên cứu chính đã và đang triển khai (nhưng không giới hạn) ở khoa Hóa bao gồm:

  - Lĩnh vực Vật liệu: vật liệu silicat (gạch men, gốm sứ, xi măng, thủy tinh...), tổng hợp vật liệu (nano, bán dẫn, khung cơ kim...), v.v.

  - Lĩnh vực Hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học – Hóa dược: tách chiết, tổng hợp hữu cơ, xác định cấu trúc, cơ chế phản ứng, v.v.

  - Lĩnh vực Môi trường: quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường, các chất gây ô nhiễm và chất độc trong môi trường, v.v.

  - Lĩnh vực Phát triển phương pháp phân tích: phân tích điện hóa, phân tích trắc quang kết hợp chemometrics, phân tích sắc ký.

 • Các hình thức Tư vấn khoa học kỹ thuật – Hỗ trợ đào tạo tại khoa Hóa?
  03 - 06 -2022

  Khoa Hóa đã và đang tư vấn và hỗ trợ nghiên cứu khoa học kỹ thuật với các đối tượng sau:

  - Với các cơ sở sản xuất, công ty, xí nghiệp và các đơn vị khoa học kỹ thuật: Khoa Hóa học mong muốn luôn đồng hành và tham gia hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất có liên quan đến hóa học và kỹ thuật hóa học; Tư vấn, hỗ trợ và tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật đảm bảo chất lượng (QA) và kiểm soát chất lượng (QC); Đào tạo cán bộ kỹ thuật theo yêu cầu cho các cơ sở sản xuất ở một số lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

  - Với học sinh các trường THPT tham gia cuộc thi Khoa học Kỹ thuật: Khoa Hóa học luôn sẵn sàng đồng hành hỗ trợ các bạn học sinh THPT và giáo viên cố vấn đã có ý tưởng nghiên cứu và mong muốn tham gia cuộc thi Khoa học Kỹ thuật với nhiều hình thức hỗ trợ đa dạng, tùy theo nhu cầu, bao gồm:

         + Góp ý điều chỉnh tên đề tài, xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết;

         + Hỗ trợ tiến hành nghiên cứu tại phòng thí nghiệm với các dụng cụ, thiết bị, hóa chất có sẵn;

  + Hỗ trợ cung cấp tài liệu tham khảo, bố sung kiến thức, kỹ năng liên quan đến đề tài.

  Khoa Hóa học chỉ tham gia hỗ trợ nhưng không cung cấp ý tưởng đề tài, không cung cấp tên đề tài, cũng như không trực tiếp tiến hành các thí nghiệm thay cho các nhóm nghiên cứu.