THÔNG BÁO HỌP MẶT ĐẦU NĂM XUÂN TÂN SỬU

THÔNG BÁO

KHOA HÓA TỔ CHỨC GẶP MẶT ĐẦU XUÂN TÂN SỬU

VÀO LÚC:  9 – 11 h, MỒNG 2 TẾT (13/2/2021)

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI:  QUÍ THẦY/CÔ , CỰU SINH VIÊN, CỰU HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC, SINH VIÊN VÀ HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC THAM DỰ.

TRÂN TRỌNG,

TRƯỞNG KHOA

 

ĐINH QUANG KHIẾU