Thông báo số 1 Về việc tổ chức hội thảo cấp trường “Hóa học vì sự phát triển xanh, miền Trung Tây Nguyên”

Thông báo số 1 Về việc tổ chức hội thảo cấp trường “Hóa học vì sự phát triển xanh, miền Trung Tây Nguyên”

 
1. Nội dung của Hội thảo

Hội thảo công bố kết quả mới về nghiên cứu  và ứng dụng các chuyên ngành sau:

- Hóa lý thuyết và Hóa tính toán;

- Vật liệu nano và ứng dụng;

- Hóa học các hợp chất tự nhiên.

2. Đối tượng tham gia viết bài

- Giảng viên, nghiên cứu viên, người học thuộc các cơ sở đào tạo trên toàn quốc.

- Doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, các chuyên gia quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và các đối tượng tham gia khác.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian: ngày 25/08/2023.

- Địa điểm: Trường Đại học Tây Nguyên, số 579 Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Mê Thuộc, Đắk Lắk.

4. Thể lệ, thời hạn và địa chỉ gửi bài

  a) Thể lệ viết bài

- Bài báo chưa được công bố  ở bất kỳ một ấn phẩm thông tin nào.

- Bài báo được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

- Tóm tắt bài báo được trình bày theo đúng quy định (Phụ lục 1: /uploads/2023/02_-phu-luc-1_-tom-tat.doc).

- Toàn văn bài báo được trình bày theo đúng quy định (Phụ lục 2: /uploads/2023/03_-phu-luc-2_-the-le-bai-bao.doc).

b) Thời hạn gửi bài báo: 

- Tóm tắt bài báo: trước ngày 01/08/2023.

- Toàn văn bài báo: trước ngày 18/08/2023.


c) Địa chỉ gửi bài

Tóm tắt và toàn văn bài báo gửi qua địa chỉ email: bmhoa@ttn.edu.vn

d) Lệ phí gửi bài và tham dự hội thảo

- Ban tổ chức hỗ trợ lệ phí phản biện bài báo và đăng tóm tắt trong kỷ yếu hội thảo.

e) Xuất bản bài báo

- Các bài báo sau khi phản biện và được chấp nhận đăng sẽ được Ban Tổ chức Hội thảo hỗ trợ đăng trong Tạp chí Khoa học Tự nhiên, Đại học Huế. Các bài tiếng Anh có chất lượng cao sẽ đăng trong tạp chí quốc tế có uy tín.

- Phí xuất bản bài báo sẽ theo tạp chí đăng tải.

f) Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ:

- GS. Đinh Quang Khiếu, Trưởng khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Điện thoại: 0368 706 850;

TS. Phan Thị Kim Thư, bộ môn Hóa học, Khoa KHTN&CN, Trường Đại học Tây Nguyên, Thư ký Ban tổ chức Hội thảo. Điện thoại: 0935 839 789.

TS. Phan Tứ Quý, Trưởng bộ môn Hóa học, Khoa KHTN&CN, Trường Đại học Tây Nguyên, Ủy viên thường trực Ban tổ chức Hội thảo. Điện thoại: 0942 85 90 90.


Thông tin Hội thảo sẽ được đăng tải trên website: https://ttn.edu.vn


 

 

TM. BAN TỔ CHỨC

    P. HIỆU TRƯỞNG
          
  (Đã kí)
PGS.TS. Lê Đức Niêm