Công ty TNHH chế xuất Billion Max Việt Nam tuyển dụng lao động

Công ty TNHH chế xuất Billion Max Việt Nam thông báo tuyển dụng lao động

Địa chỉ làm việc: đường ven biển Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234 3 688 599

Email: recruit@billionmax.com.vn

Thời hạn kết thúc giới thiệu: 01/05/2021