Thông báo học bổng đi học Hungary

Khoa Hóa kính gửi thông tin về học bổng hiệp định Hungary bậc học Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ năm 2022 của Chính phủ Hungary. Các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh nàò quan tâm đăng ký trực tuyến tại đường link dưới đây

- Địa chỉ trực tuyến đăng ký: https://stipendiumhungaricum.hu/ 

- Thời hạn: trước ngày 15/01/2022 

Thông tin các ngành học chi tiết có trong các file đính kèm.

/uploads/2021/phd_call_for_applications_2022_2023_final.pdf

/uploads/2021/ba_ma_otm_call_for_applications_2022_2023_final.pdf

Cám ơn,

Khoa Hóa học-Trường ĐHKH Huế