Thông báo học bổng chính phủ Hàn quốc về việc học Thạc sĩ và Tiến sĩ

Kính gửi các em sinh viên năm thứ 4, sinh viên đã tốt nghiệp và học viên cao học

Tôi vừa nhận được thông báo học bổng chính phủ Hàn quốc về việc học  Thạc sĩ và Tiến sĩ từ các đồng nghiệp ở Hàn quốc.

Thành phần tham gia: sinh viên năm thứ 4, sinh viên đã tốt nghiệp, học viên cao học và các Thạc sĩ.

Học bổng: 3 năm (học bổng thạc sĩ bao gồm 1 năm học tiếng Hàn);  4 năm học bổng Tiến sĩ (bao gồm 1 năm học tiếng Hàn )

Thời hạn nộp đơn và mẫu đơn : Xem file đính kèm

Năm nay trường Đại học quốc gia Jeonbuk ưu ái dành cho Việt nam khá nhiều suất học bổng (28 suất).

Đây là cơ hội tốt  cho các em muốn du học, nếu các em có thắc mắc gì có thể liên lạc với tôi để được tư vấn hỗ trợ (dinhquangkhieu@gmail.com, dt: 0368706850)

Trưởng khoa

Đinh Quang Khiếu