THÔNG BÁO VỀ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

1. Đề tài: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC MÀNG BISMUT ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG CÁC MẪU NƯỚC TỰ NHIÊN

Người trình bày: NCS. NGUYỄN MẬU THÀNH

Địa điểm: HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HUẾ, SỐ 01 ĐIỆN BIÊN PHỦ, TP HUẾ

Thời gian: 08g00 ngày 27 tháng 01 năm 2021

 

2. Đề tài: NGHIÊN CỨU TÁCH VÀ ĐIỀU CHẾ CHẤT CHUẨN VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC

Người trình bày: NCS. ĐOÀN MẠNH DŨNG

Địa điểm: HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HUẾ, SỐ 01 ĐIỆN BIÊN PHỦ, TP HUẾ

Thời gian: 08g00 ngày 29 tháng 01 năm 2021

Kính mời các Thầy Cô và mọi người quan tâm tham dự