THÔNG BÁO VỀ BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

 

 

THÔNG BÁO VỀ BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

Đề tài: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU TRÊN CƠ SỞ COBALT OXIDE CẦU XỐP VÀ ỨNG DỤNG

Người trình bày: NCS. PHAN THỊ KIM THƯ

Địa điểm: PHÒNG HỘI THẢO – ĐẠI HỌC HUẾ - SỐ 01 ĐIỆN BIÊN PHỦ, TP HUẾ

Thời gian: 14g00 ngày 07 tháng 01 năm 2021

Kính mời các Thầy Cô và mọi người quan tâm tham dự