THÔNG BÁO VỀ BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

Đề tài: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC MÀNG BISMUT ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG CÁC MẪU NƯỚC TỰ NHIÊN

Người trình bày: NCS. NGUYỄN MẬU THÀNH

Địa điểm: HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HUẾ, số 04 Lê Lợi, TP Huế

Thời gian: 08g00 ngày 27 tháng 01 năm 2021

Kính mời các Thầy Cô và mọi người quan tâm tham dự